Girişimci Rampası Nedir?

TÜBİTAK tarafından 2012 yılından bu yana uygulanmakta olan «1512 Teknogirişim Sermaye Desteği Programı ” elde edilen deneyim ve sonuçlar esas alınarak yeniden düzenlenerek Bireysel Genç Girişimci programına evrildi. BİGG Programının ilk aşaması TÜBİTAK tarafından seçilerek yetkilendirilen BİGG Uygulayıcı Kuruluşları eliyle gerçekleştiriliyor.

TÜBİTAK- Bireysel Genç Girişimci (BİGG) Uygulayıcı Kuruluşlarının görevi; girişimci adaylarının sahip oldukları teknolojik iş fikirlerini iyi bir iş planına dönüştürmelerini sağlamak üzere adaylara eğitim, danışmanlık, mentörlük gibi hizmetleri ve ofis vb. imkanları sağlamak, programa katılan adayların hazırladığı iş planlarını değerlendirerek 2. aşamaya başvuracak iş planlarını seçmek.

2019’da Türkiye’deki BİGG Uygulayıcı kuruluşlarının sayısı 30'a ulaştı. InnoPark, Aralık 2016’da BİGG-Bireysel Genç Girişimci Uygulayıcı Kuruluşu statüsünü kazanan kuruluşlardan biri olmuştu.

Girişimci ampası markasıyla 3 yıl boyunca TÜBİTAK 1512 - BİGG uygulayıcı kuruluş sıfatıyla ekosisteme önemli katkılar sağlayan ve yeni girişimciler kazandıran InnoPark'ın 2019-Aralık itibariyle TÜBİTAK uygulayıcı kuruluş süresi sona ermiştir. 

InnoPark, TÜBİTAK tarafından 2020 yılında açılacak uygulayıcı kuruluşlar çağrısında tekrar başvuru yaparak 3 yıllık uygulayıcı kuruluş deneyimi ve bilgi birikimini bölgeye aktarmaya devam etmeyi hedeflemektedir.

 

Teknolojik iş fikri ile TEKNOGİRİŞİM programına başvurmayı düşünen girişimci adayları, TEKNOGİRİŞİM Programı 1. aşama için InnoPark'a müracaat edebiliyorlar.

Girişimci Rampası programına katılarak TEKNOGİRİŞİM Programı 2. aşamaya başvurmaya uygun bulunan iş planları TÜBİTAK tarafından seçilen uzman panelistlerce BİGG 2. aşama değerlendirmesine tabi tutulacak. TÜBİTAK, 2. aşama değerlendirmesini geçen iş planı sahiplerine kendi şirketlerini kurmaları ve iş fikirlerinin prototipini geliştirerek teknolojik doğrulamasını yapmaları için gerekli finansman desteğini sağlayacak.

BİGG 2. Aşamayı geçen girişimciler şirketlerini kurduktan sonra TÜBİTAK’la proje sözleşmesi imzalıyor. Girişimciler bu sözleşme ile toplam 200.000 TL’ye varabilen TEKNOGİRİŞİM Sermaye desteğini alabiliyor. Girişimcilerin projesi en fazla 18 ay sürebiliyor. Projelerini başarıyla tamamlayan TEKNOGİRİŞİM’ciler BİGG’in 3. aşaması olan TÜBİTAK 1507 KOBİ Ar - Ge Başlangıç Destek Programına başvurabiliyor.

x (x)
x (x)

Girişimci Rampası 2020-01 BİGG Çağrısına başvuracak adayların ön-kuluçka sürecini BİGG-Wind ile işbirliği yaparak yürütmektedir.

Neden Girişimci Rampası?


 • Sanayinin ağırlık merkezinde konumlanmış ofisler
 • Sıcak çalışma ortamı
 • Profesyonel hizmet
 • İş fikrinizi İş dünyasından gelen birikimli ve deneyimli mentörler ile olgunlaştıracak özgün Ön-Kuluçka süreci
 • İş dünyasından gelen uluslararası deneyimi ve birikimi olan mentörler
 • İş dünyasından ve üniversitelerden gelen birikimli ve deneyimli danışmanlar ve değerlendiriciler
 • Girişimcilik konusunda yetkin ve deneyimli eğitimciler
 • İş fikrinizi gerçekleştirmenize katkı sağlayacak güçlü network desteği
 • InnoLab prototipleme laboratuvarı (CAE araçları, 3D baskı, talaşlı işlemler, sac işleme, tesviye tezgah ve aletleri vb.)
 • Girişimcilere kiralanabilir Ar-Ge ofisleri ve içine kamyon ve forkjlift girebilen yüksek irtifalı üretim alanları

Sunduklarımız • Motivasyon
 • Mekan
 • Eğitim
 • Mentör
 • DemoDay
 • InnoLab
 • Diğerleri

Girişimci Rampası programına kabul edilen girişimci adaylarına istekleri halinde girişimin yapılacağı sektörü tanıyan, ulusal ve uluslarası deneyimi ve birikimi olan mentör veya mentörler atanacaktır. Girişimci adayları, mentörlerle birlikte çalışarak iş fikirlerinin uygulanma ve ticarileşme yeteneğini geliştirerek iş fikirlerini olgunlaştıracaklardır.

Not: Mentörlük: Danışanın insan kaynaklarının yeterliliğini ve kariyerini geliştirmeye yönelik bir danışma süreci olup, danışanın personelinin başarılı olmak için neler yapılabileceği konusunda bilgiler sunarak danışanın neyi nasıl yapacağı konusundaki kararı bizzat kendisinin vermesini öngören, hizmetin içeriğinin danışan tarafından belirlendiği danışma sürecidir. Mentörlük, danışanın iş süreçlerini geliştirme odaklı olan, danışanın belli konuda neyi nasıl yapması gerektiği konusunda yol gösteren, içeriği koç tarafından belirlenen, belli performans kriterlerini yakalamayı öngören ve belirli süre çalışmaya dayalı koçluk hizmetinden farklıdır.

Süreç

Fikir

Bireysel veya takım olarak inovatif veya teknolojik bir ürün veya süreç geliştirme fikriniz varsa, iş fikrinizin katma değer sağlama / ihracat/ ithal ikamesi potansiyeli var ise; BİGG-InnoPark Girişimci Rampası size hayallerinizi gerçekleştirerek geleceğinizi şekillendirme imkanı sunuyor.

Başvuru Koşulları:
 • Teknoloji ve yenilik odaklı bir iş fikriniz ve bu fikrinizi gerçekleştirme hayalleriniz var ise,
 • Daha önce TÜBİTAK veya Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı TEKNOGİRİŞİM Programından destek almamış iseniz,
 • Herhangi bir lisans programından 1 yıl içerisinde mezun olabilecek durumdaki öğrenci iseniz,
 • Yüksek lisans veya doktora programına kayıtlı öğrenci iseniz,
 • Lisans, yüksek lisans veya doktora derecelerinden herhangi birini en çok 10 yıl önce almış iseniz

Girişimci Rampası Programına başvuru yaparak TÜBİTAK Bireysel Genç Girişimci (1512) Programı (BİGG) programına başvurunun ilk adımını atabilirsiniz.

Not:
 • Başvuru sahipleri önbaşvuru tarihi itibariyle herhangi bir işletmenin ortaklık yapısında yer almamalıdır.
 • Başvuru için T.C. vatandaşlık şartı aranmaz. Ancak, yabancı uyruklu adayların T.C. yabancı kimlik numarası ve YÖK’ten alınan diploma denklik belgesi sunması gereklidir.
 • Program kapsamında girişimci adayı bir defaya mahsus destek alabilir. Girişimci, aynı dönem içinde farklı iş fikri ile birden fazla başvuruda bulunamaz.

1 Başvuru
Teknolojik bir iş fikriniz mi var?

Bireysel Genç Girişimci Programın 1. Aşamasına başvurular TÜBİTAK tarafından yetkilendirilmiş Uygulayıcı Kuruluşlar tarafından kabul edilebilmektedir. “Girişimci Rampası” Programı; 2016 yılında BİGG .1 aşama başvurularını almaya yetkili kılınmıştır.

İnovatif ve teknolojik bir iş fikriniz varsa, Girişimci Rampasına başvurarak hayallerinizi gerçekleştirmenin ve geleceğinizi şekillendirmenin ilk adımını atın.

BİGG 1. aşama başvurunuzu bu sayfanın sağ üst köşesindeki Girişimci Başvuru ya da aşağıdaki Başvur düğmesini tıklayarak yapabilirsiniz.

2 Değerlendirme
Fikriniz BİGG programına ne kadar uygun?

BİGG Program ile ülkemizde nitelikli girişimciliğin özendirilmesi ve girişimciler tarafından uluslararası piyasalarda rekabet edebilen, yenilikçi, teknoloji düzeyi yüksek ürün ve süreçleri geliştirebilen teknoloji tabanlı başlangıç firmalarının oluşturulması hedeflenmektedir. Bu nedenle, program kapsamında desteklenecek iş fikirlerinin aşağıdaki kriterleri sağlaması beklenilir:

 • İş fikriniz; yeni bir ürün/hizmet, yazılım veya süreç geliştirmeye odaklı mıdır veya mevcut bir ürün/hizmet, yazılım veya süreçte iyileştirme veya geliştirme yapmaya odaklanmış inovatif bir fikir mi,
 • İş fikrinizin başarılı bir iş planına dönüşme olasılığı yüksek mi?
 • İş fikrinizin katma değer sağlama ve ihracat/ithal ikamesi potansiyeli var mı,
 • İş Fikrinizi uygulamak rutinin ötesinde olan bazı Ar-Ge veya teknolojik doğrulama faaliyetlerinin uygulanmasını gerekli kılıyor mu

Girişimci Rampasına başvuran girişimci adaylarının iş fikirleri yukarıdaki kriterler esas alınarak değerlendirilir. Değerlendirmede, İş fikrinizin içerdiği yeniliğin düzeyi (uluslararası, ulusal veya sektör düzeyinde inovasyon), ölçeklenebilirliği ve BİGG Programı kapsamında sağlanan desteklerle gerçekleştirilebilirliği de göz önünde bulundurulur.

3 Ön Kuluçka
Fikrinizin Götürdüğü Yere Gidin

BİGG-Innopark "Girişimci Rampası" Programının İş Fikri Değerlendirme aşamasını başarıyla geçen girişimciler "Girişimci Rampası" ÖnKuluçka Programına katılma hakkı kazanırlar. Bu süre zarfında girişimciler aşağıdaki imkânlardan ücretsiz olarak faydalanabilirler:

 • InnoOfis: Girişimci Adayı Ofis Tahsis Sistemi
 • InnoGirişim Akademi: Girişimcilik Eğitimleri
 • InnoLab Açık Fabrika: Prototip Atölyesinden ve Innopark tasarım merkezindeki 3D printer, 3D tarama, CAD/CAM/CAE yazılımları ve iş istasyonlarından yararlanma
 • InnoPara: Fikirden Projeye Geçiş için InnoPark ve iş dünyası tarafından sponsorluk yapılan mikrofinans sisteminden yararlanma
 • InnoPatent: Ücretsiz Patent vekilliği ve TÜBİTAK Patent Desteği temin desteğinden yararlanma
 • InnoMentor: Mentörlük Sisteminden yararlanma
 • InnoDanışman: Danışmanlık Sisteminden yararlanma (Hukuk, pazarlama, vergi, finansman, finasmana erişim, teknik konular)
 • InnoKamp: Ulusal ve Uluslararası Girişimci Adayı Öğrenci Etkileşim ve İşbirliği Kampları

4 İş Planı Hazırlama
İş fikrinizi nasıl gerçekleştireceğinizi somutlaştırın

Ön-Kuluçka sürecinde aldıkları eğitim, danışmanlık ve mentörlük hizmetleri ile iş fikrini olgunlaşturup kendini geliştiren girişimci adayları olgunlaştırılan iş fikrini ve bu fikri hayata geçirmek için uygulamayı öngördüğü İş Planını hazırlar. Hazırlanan İş Planları editörler tarafından redakte edilir.

5 DemoDay
İş Planınızla Jürimizi Etkileyin

Girişimci adayları, iş fikirlerini gerçekleştirmek üzere uygulayacağı iş Planını Demoday gününde “Girişimci Rampası” tarafından belirlenen Değerlendiricilerden oluşan jüriye sunar. Jüri girişimcilik konusunda deneyim ve birikimi olan işadamları ve akademisyenler ile başlangıç/çekirdek sermaye kuruluşlarının temsilcilerinden oluşur.

Jüri iş planı sunumlarını aşağıdaki kriterleri esas alarak değerlendirir:
 • Planının teknoloji düzeyi ve yenilikçi yönü,
 • İş Planının uygunluğu ve yapılabilirliği,
 • İş Planının ticarileşme potansiyeli.

Jüri değerlendirmesinde başarılı bulunan iş planları Uygulayıcı Kuruluş tarafından BİGG- 2. Aşama değerlendirmesine tabi tutulmak üzere TÜBİTAK’a iletilir.

6 BİGG 2. Aşama Değerlendirme
İş Planınızı TÜBİTAK-TEKNOGİRİŞİM panelinde sunun

1. aşamada başarılı olan girişimci adayları, TÜBİTAK PRODİS uygulaması üzerinden BİGG 2. Aşamaya on-line olarak başvururlar. Girişimci Rampası programı kapsamında adaylara BİGG 2. Aşama Başvuru Dokümanı hazırlanması konusunda gerekli eğitim ve destek verilecektir.

Girişimci adayları, iş planlarını TÜBİTAK tarafından düzenlenecek BİGG Değerlendirme Panellerine sunar. Girişimci adayları, panel değerlendirmesi sonucunda desteklenmeye değer bulunan iş planlarını gerçekleştirmek üzere bir şirket kurarlar. TÜBİTAK ile girişimci şirket arasında proje sözleşme imzalanmasını müteakiben girişimci şirkete her hangi bir teminat alınmaksızın hibe şeklinde proje desteği ve sermaye desteği sağlanır.

Panel Değerlendirme ölçütleri :

BİGG Paneli iş planı sunumlarını aşağıdaki kriterleri esas alarak değerlendirir:

 • İş Planının teknoloji düzeyi ve yenilikçi yönü,
 • İş Planının uygunluğu ve yapılabilirliği,
 • İş Planının ticarileşme potansiyeli.

Jüri değerlendirmesinde başarılı bulunan girişimciler BİGG 2. Aşamaya kabul edilerek 150.000 TL’ye kadar TEKNOGİRİŞİM Sermaye Desteği almaya hak kazanır.

7 Kuluçka Kendi girişiminizi kurun

BİGG 2. Aşamaya kabul edilen adaylar her hangi bir değerlendirmeye tabi tutulmaksızın InnoPark Kuluçka Merkezine kabul edilirler. BİGG Desteğini alan girişimci adayları kendi şirketini kurarak InnpoPark Kuluçka Merkezinden ofis veya üretim alanı kiralayabilirler.

BİGG 2. Aşamaya kabul edilen girişimciler; önerdiği iş planını gerçekleştirmek üzere kavramsal tasarım, teknik ve ekonomik fizibilite, teknolojik geliştirme (ticari prototip, demo, benzetim, yazılım algoritması vb.) faaliyetleri ve bu faaliyetler sonucu elde edilen çıktıların ticari değere dönüştürülmesi çalışmalarını yürütür. Bu çalışmalar, TEKNOGİRİŞİM Sermaye desteği programından alınan 0 hibe şeklindeki finansman desteği kullanılarak gerçekleştirilir.

Teminat alınmaksızın geri ödemesiz (hibe) olarak verilecek TEKNOGİRİŞİM sermaye desteği en fazla yüz elli bin (150.000) TL’dir. Proje sözleşmesinin imzalanmasının ardından destek kapsamına alınan bütçenin @’ı ilk ödeme olarak, @’ı ara ödeme olarak, ’si ise proje sonu işlemlerinin ardından destek özel hesabına aktarılır.

Aşama 2 kapsamında iş planlarına ilişkin proje faaliyetlerinin destek süresi ek süreler de dahil olmak üzere en fazla onsekiz (18) ay içinde tamamlanması zorunludur. Ancak, InnoPark’ın girişimcilere sunduğu kuluçka süresi 3 yıla kadar uzatılabilmektedir.

Girişimciler kuluçka sürecinde InnoPark Girişimcilik Merkezi tarafından sunulan aşağıdaki imkanlardan ücretsiz veya indirimli olarak yararlanırlar:
 • InnoOfis: Girişimci Adayı Ofis Tahsis Sistemi (P-75 kira indirimi)
 • InnoGirişim Akademi: Girişimcilik Eğitimleri
 • InnoLab Açık Fabrika: Prototip Atölyesinden ve Innopark tasarım merkezindeki 3D printer, 3D tarama, CAD/CAM/CAE yazılımları ve iş istasyonlarından yararlanma
 • InnoPara: Fikirden Projeye Geçiş için InnoPark ve iş dünyası tarafından sponsorluk yapılan mikrofinans sisteminden yararlanma
 • InnoPatent: Ücretsiz Patent vekilliği ve TÜBİTAK Patent Desteği temin desteğinden yararlanma
 • InnoMentor: Mentörlük Sisteminden yararlanma
 • InnoDanışman: Danışmanlık Sisteminden yararlanma (Hukuk, pazarlama, vergi, finansman, finasmana erişim, teknik konular)
 • KOSGEB Ar-Ge/İnovasyon, TEKNOYATIRIM, TÜBİTAK 1507 Programına Proje Önerisi Hazırlama Desteği
 • InnoKamp: Ulusal ve Uluslararası Girişimci Adayı Öğrenci Etkileşim ve İşbirliği Kampları

8 Ticarileştirme
TÜBİTAK 1507 programından yararlanarak iş fikrinizi uygulamaya geçirin.

InnoPark Kuluçka Merkezinden alacağınız destekle Bireysel Genç Girişimci (BİGG) Programının 3. Aşaması olan TÜBİTAK 1507 KOBİ Ar-Ge Başlangıç Destek Programına başvurabilirsiniz. TÜBİTAK 1507 programına önereceğiniz iş fikrinizi endüstriyel ölçekte ticarileştirme amaçlı Ar-Ge projesi desteklendiği takdirde toplamda en çok 550.000 TL bütçeli projenize u oranında hibe desteği alabilirsiniz.

Aşama 3 kapsamında desteklenecek projeler için TÜBİTAK KOBİ Ar-Ge Başlangıç Destek Programı’na ilişkin Uygulama Esaslarında belirtilen destek süreleri geçerlidir.

 • Fikir
 • Başvuru
 • Değerlendirme
 • Ön Kuluçka
 • İş Planı Hazırlama
 • DemoDay
 • 2. Değerlendirme
 • Kuluçka
 • Ticarileştirme

BİGG Uygulayıcı Kuruluşu


Destekleyenler

Sıkça Sorulan Sorular

 1. BİGG Programına kimler başvurabilir ?
  Örgün öğrenim veren üniversitelerin herhangi bir lisans programından bir yıl içinde mezun olabilecek durumdaki öğrenciler ya da lisans, yüksek lisans veya doktora derecelerinden birini ön başvuru tarihinden en çok on yıl önce almış adaylar programa başvuru yapabilirler. Daha önce TÜBİTAK 1512 ya da Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Teknogirişim Programlarından destek aldıysanız BİGG Programına başvurmanız mümkün değil. Başvurduğunuz tarihten itibaren herhangi bir şirkette ortaklığınızın olmaması gerekiyor.
 2. Açık öğretim fakültesi mezunları programa başvurabilir mi?
  Hayır, başvuramaz. Mevzuat gereği, programa örgün öğrenim veren üniversitelerin mezunları başvurabilir. Açık öğretim fakülteleri örgün öğrenim vermediğinden, mezunları bu programa başvuramaz. Açık öğretim mezunları kendi başına başvuru yapamaz ancak içinde lisans veya lisansüstü mezunlar olan bir takım içinde yer alabilir.
 3. Takım halinde başvuru yapılabilir mi?

  Evet. Bir iş fikrini gerçekleştirmek için birden çok kişiden oluşan takım halinde başvuru yapılabilir. Esasen bazı durumlarda takım halinde yapılan başvuruların başarı şansı daha yüksek olabilmektedir. Özellikle birbirini çok iyi tamamlayan üyelerden oluşan ekipler veya multidisipliner yapıdaki ekiplerin jüriyi olumlu yönde etkilediği görülmüştür. Ekip halinde başvurunun diğer bir avantajı iş fikrinin uygulamaya geçirilmesi şamasında ekip üyelerinden birinin yeterli çabayı göstermemesi  durumunda ekipteki diğer üyenin/üyelerin bu eksikliği tamamlayarak girişimin başarısız olma olasılığını düşürmesidir.

  Ancak, ekipteki üye sayısının çok fazla olmasının ekipteki bazı üyelerin "Nasılsa birileri işi yapar. Benim çok fazla çaba göstermeme gerek yok" düşüncesine kapılmasına yol açarak projeye çok fazla çaba harcamamasına neden olma riskini içerdiği göz ardı edilmemelidir.

 4. Halen faaliyette olan bir şirketin ortağı olan kişiler programa başvurabilir mi?
  Hayır, başvuru yapılan tarihinde herhangi bir şirketin ortağı olan kişiler BİGG programına başvuramaz. Bu durumda olan adaylar başvuru öncesi bu ortaklıktan ayrıldığı takdirde programa başvuru yapabilir.
 5. Yabancı uyruklu kişiler programa başvurabilir mi?
  Başvuru için T.C. vatandaşlık şartı aranmaz. Ancak, yabancı uyruklu adayların T.C. yabancı kimlik numarası ve YÖK’ten alınan diploma denklik belgesi sunması gereklidir.
 6. Başvurular ne zamana kadar yapılabilir?
  Lütfen www.girisimcirampasi.com portalindeki takvim linkine bakınız. Girişimci Rampasına başvuru için bir süre sınırı yoktur. Yıl boyunca başvuru alınmaktadır. Ancak, geçerli olan çağrı dönemi etkinliklerine katılım için iş fikrinizin olgunluk düzeyine bağlı olarak o döneme ait Demoday gününe kadar iş fikri başvurusu alınabilmektedir.

 7. İş fikri konularında sınırlama var mıdır?
  Hayır, yoktur. Programa her alandan teknoloji odaklı yenilikçi iş fikirleri sunulabilir.
 8. Başvuruya konbu olan iş fikirlerinden hangi özellikler beklenilmektedir?
  BİGG programına başvurulacak iş fikrinin teknolojik bir yenilik içermesi ve ticarileşme yeteneği olması gereklidir. Sadece ticari niteliği olan veya teknolojik bir yenilik (uluslararası, ulusal veya sektör düzeyinde) içermeyen iş fikirleri desteklenmez. BİGG Programı başvuru kriterlerini sağlayan bir iş fikri için aşağıdaki “İş Fikri testi”ndeki tüm sorulara “Evet” cevabı verilmesi beklenilir.

  İş fikriniz teknolojik bir yenilik içeriyor mu?
  Müşterinizi tanımladınız mı?
  Müşterinizin ihtiyaçlarını biliyor musunuz?
  Müşterinizin şu anda bu ihtiyaçları nasıl karşıladığını biliyor musunuz?
  Yakın çevreniz dışında önerdiğiniz ürün veya hizmeti satın almayı düşünen en az bir kişi var mı?
  Piyasada sizinle doğrudan rekabet edecek aktörlerin kim olduğunu biliyor musunuz?
  Size rekabet avantajı sağlayacak çekirdek yetkinliklerinizi biliyor musunuz?
  Çekirdek yetkinlikleriniz iş fikrinizi destekliyor mu?
  Ekibiniz hazır mı?
  Üç yıl içinde iş fikrinizi hayata geçirdiğinizi ve gelirinizi kendi şirketinizden kazandığınızı hayal edebiliyor musunuz?
 9. Aşama 1’de girişimci adaylarına verilecek hizmet ve imkanlar ücretli midir?
  Hayır, Girişmci Rampası Programı kapsamında girişimci adaylarına sağlanan tüm hizmet ve imkanlar ücretsizdir.
 10. Desteğe başvurup kazandığımız takdirde halen çalıştığımız işten istifa etme zorunluluğumuz var mı?
  Hayır, çalıştığınız işten ayrılma zorunluluğunuz yok. Fakat şu noktalara dikkat etmelisiniz:

  1) Halen çalıştığınız şirket açısından kendi şirketinizi kurmanıza engel teşkil eden bir durum olabilir. Bu konuda çalıştığınız şirkete bilgi vermenizi tavsiye ederiz. Ayrıca, halen çalıştığınız işte tam zamanlı olarak çalışırken kendi kuracağınız yeni şirkete yeterli zamanı ayırmada sorun yaşayabilirsiniz. Bu konuyu iyice düşünerek kararınızı vermelisiniz!

  2) BİGG kapsamında kurulan şirketin kuruluş ortakları, başka bir işletmede SGK’lı olarak çalışmaları durumunda 2. aşamada iş planı bütçesinde bu tür personel için gider sunulamaz. Ancak üniversitelerde görevli öğretim elemanı kuruluş ortakları, 2. aşama iş planı bütçesinde, her ay en fazla bir brüt asgari ücret kadar personel gideri sunabilir.

  3) BİGG kapsamında desteklenen iş planı faaliyetlerinde görevli personele ödenecek ortalama aylık personel gideri, personelin eğitim ve deneyimi dikkate alınarak ilgili dönemde geçerli olan brüt asgari ücretin aşağıda belirtilen katları ile sınırlıdır:
  • Doktora derecesine sahip personel için ilgili dönemde geçerli olan brüt asgari ücretin en fazla 7 katı,
  • Lisans ve yüksek lisans mezunu personel için, lisans mezuniyet tarihinden itibaren iş planı başvuru tarihine kadar geçen süre 48 aydan fazla ise ilgili dönemde geçerli olan brüt asgari ücretin en fazla 4 katı, 48 aydan az ise en fazla 3 katı,
  • Ön lisans mezunları ile lise ve altı eğitim düzeyine sahip personel için, ilgili dönemde geçerli olan brüt asgari ücretin en fazla 2 katı.
 11. Aynı çağrı döneminde birden fazla iş fikri ile başvuru yapılabilir mi?
  TÜBİTAK’a aynı çağrı döneminde birden fazla iş fikri ile başvuru yapılamaz. Ancak, birden çok fikri olup hangisinin desteklenebileceği konusunda karasız olan adaylar InnoPark Girişimcilik Merkezi ile iletişim kurarak hangi iş fikirleri ile başvurmalarının daha uygun olacağı konusunda bilgi ve tavsiye alabilirler.
 12. İş Fikri başka Uygulayıcı Kuruluş tarafından reddedilen adaylar aynı iş fikri ile Girişimci Rampasına başvurabilir mi?
  Fikrinize güveniyorsanız "Evet".
 13. Program Uygulama esaslarına nasıl ulaşırım?
  TEKNOGİRİŞİM Sermaye Desteği Programı Uygulama Esasları’na http://www.tubitak.gov.tr/sites/default/files/1512-mevzuat-sayi261.pdf adresinden ulaşılabilir.
 14. Başvuru sırasında hangi belgeler sunulacak?
  Girişimci, ön başvuru tarihinde aşağıdaki belgeleri başvuru yapılan Uygulayıcı Kuruluşa ibraz etmesi gerekmektedir.

  • Lisans öğrencileri için, öğrenci işlerinden ön başvuru tarih aralığında alınmış 1 yıl içinde mezun olabileceklerini gösterir belge,
  • Lisans, yüksek lisans ve doktora mezunları için diploma veya çıkış belgesinin aslı ya da noter onaylı kopyası,
  • Yüksek lisans ve doktora öğrencileri için ön başvuru tarih aralığında alınmış öğrenci belgesinin aslı,
  • Ön başvuru tarih aralığında imzalanan taahhütname. Ayrıca, öğrenimini yurt dışında tamamlayanlar, YÖK'ten alacakları denklik belgesinin aslı veya noter onaylı kopyasını, ön başvuru tarih aralığında Uygulayıcı Kuruluşa ibraz etmeleri gerekmektedir.

  Bu belgelerin sağlanmaması veya eksik olması halinde, girişimcinin Programa başvurusu kabul edilmeyecektir.
 15. Yabancı uyruklular programa başvurabilir mi?
  Evet. Ancak, iki koşulu sağlamak şartıyla:

  -T.C. Yabancı Kimlik Numarası olması

  -Lisans veya lisansüstü diplomasının denkliğinin Yüksek Öğretim Kurumu tarafından  tanınmış olması gereklidir.


Bize Ulaşınİletişim

İnnopark A.Ş Girişimcilik Merkezi

Konya Teknoloji Geliştirme Bölgesi Büyük Kayacık Mah. 101. Cad. No:2 42250 - Selçuklu Konya

Tel: 0332 999 14 88-89-90

Fax: 0332 999 14 94

innopark.com.tr

bilgi@innopark.com.tr

E-Bülten

Girişimci Rampası Etkinliklerinden Haberdar Olmak istiyorum